PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG ĐIỀN
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Hương25-36ThA1+
2Đoàn Thị Phương25-36ThA2+
3Nguyễn Thị Oanh25-36ThA2 
4Thọ Thị Hân25-36ThA3 
5Lê Thị Hiền25-36ThA3 
6Nguyễn Thị Thêm25-36ThA4+
7Nguyễn Thị Thiệp25-36ThA4 
8Nguyễn Thị Vân3-4TA1+
9Vũ Thị Thoa3-4TA1 
10Đào Thị Yến3-4TA2+
11Trần Thị Mai3-4TA3+
12Vũ Thị Chịnh3-4TA4 
13Lê Thị Hiền3-4TA4+
14Lê Thị Yến3-4TA5+
15Phạm Thị Thu Vân3-4TA6+
16Nguyễn Thị Thạch4-5TA1+
17Triệu Thị Lan4-5TA1 
18Nguyễn Thị Hộp4-5TA2+
19Bùi Thị Lành4-5TA3+
20Hà Thị Thủy4-5TA4+
21Hoàng Thị Hằng4-5TA5+
22Vũ Thị Son4-5TA6+
23Nguyễn Thị Huyền4-5TA6 
24Nguyễn Thị Kim Oánh4-5TA7+
25Phạm Thị Thúy5-6TA1+
26Nguyễn Thị Phong5-6TA1 
27Nguyễn Thị Phượng5-6TA2 
28Đào Thị Pha5-6TA2+
29Trần Thị Thoa5-6TA3+
30Bùi Thị Lương5-6TA3 
31Phạm Thị Linh5-6TA4+
32Vũ Thị Chinh5-6TA4 
33Vũ Thị Quyên5-6TA5+
34Vũ Thị Nhung5-6TA5 
35Trần Thị Thùy5-6TA6+
36Nguyễn Thị Thu Huyền5-6TA6 
37Bùi Thị Thúy5-6TA7+
38Hoàng Thị Viêng5-6TA7 
39Trần Thị Tâm5-6TA8+
40Vũ Thanh Lan5-6TA8