PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG ĐIỀN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 sáng kiến kinh nghiệm dạy trẻ định hướng thời gian 21/12/2013 [HyperLink19]
2 Sản phẩm độc đáo của trẻ trường mầm non 19/09/2013 [HyperLink19]
3 Sản phẩm độc đáo của các cô giáo trường mầm non 19/09/2013 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức các cuộc thi giáo dục Mầm non 19/09/2013 [HyperLink19]
5 Thực hiện chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/06/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo 19/09/2013 [HyperLink19]
6 Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ Mầm non" trên mạng Internet 19/09/2013 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013- 2014 19/09/2013 [HyperLink19]
8 Thông báo số 1 của ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu dinh dưỡng với sức khỏe trẻ Mầm non 18/09/2013 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức các cuộc thi giáo dục Mầm non 19/09/2013 [HyperLink19]
10 Thực hiện chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/06/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo 19/09/2013 [HyperLink19]
11 Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ Mầm non" trên mạng Internet 19/09/2013 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013- 2014 18/09/2013 [HyperLink19]